Hokutoryu Ju-Jutsu?

Mis on Ju-Jutsu?


  JU                         JUTSU                    KU                     RA              BU                     GO                SHIN

Sõna Ju-Jutsu tähendab tehnikat, otseselt - sooritada tehnikat kasutades enda keha relvana relvadeta võitluses. Ju-Jutsu keskendub võitlustehnikale ja -taktikale kasutades Ju-põhimõtteid. Ju on viis kasutada ära vastase strateegiat, liikumist ja jõudu tema kõrvaldamiseks või vähemalt tema ründe neutraliseerimiseks. 
 
Ju-Jutsu tehnikasse kuuluvad heited, lukud, kägistused, mahaviimised ja löögid. Tehnikaid sooritatakse kas üksikute löökidena või lukkudena ja eri tehnikate ühendustena - heitele järgneb löök, lukk või kägistus. Ju-Jutsu tehnika viib reaalselt toimiva ja täiusliku tehnika valdamiseni. Põhiküsimuseks on - kas see tehnika toimib? On see võitluses tõhus? Ajalooline põhimõte oli aga - kas võita kõik või kaotada.
 
Kuna kõiki tehnikaid on ajaloos testitud tõelises võitluses, on see aidanud kaasa relvade ja tehnikate jätkuvale arengule ja jõudnud tänapäeval paljude riikide sõjaväe ja politsei arsenali.Hokutoryu Ju-Jutsu

Hokutoryus pööratakse erilist tähelepanu etiketist kinnipidamisele. Täpsete käitumisreeglitega õpetatakse austama treenerit ja harjutuskaaslasi.
 
Hokutoryus pööratakse erilist tähelepanu etiketist kinnipidamisele. Täpsete käitumisreeglitega õpetatakse austama treenerit ja harjutuskaaslasi.
 


Bu-Jutsu - Jaapani sõjakunst

Jaapani sõja- ja võitluskunstidel on pikk ja ajalooline traditsioon Jaapani kultuuris. Võitluskunstid jagunevad relvadega ja relvadeta võitluseks. Relvadeta võitluses on võitleja relvaks tema enda keha. Võitlusviisi tuntakse nimega Ju-Jutsu. Igat tehnikat ja võitlusviisi nimetatakse selle järgi, millise relva põhimõtteid või valdamisi need käsitlevad. Näiteks tähendab Ken-Jutsu mõõgaga sooritaud tehnikat. Nimetus Bu-Jutsu tuleb sõnast "Bu", mis tähistab sõjaklassi ja sõnast "Jutsu", mis tähendab tehnikat. Bu-Jutsu tähendab siis võitluskunsti, mida harjutasid võitlejad ja elukutselised sõdurid - bushi. 
 
Bu-Jutsu tähendab kõikide võitlusviiside praktilist, tehnilist ja strateegilist elluviimist, kui Bu-Jutsule lisatakse etikett - eetiline külg, Jutsu tehnikast tuleb tee - "Do".
 
Jaapani sõja- ja võitluskunstidel on pikk ja ajalooline traditsioon Jaapani kultuuris. Võitluskunstid jagunevad relvadega ja relvadeta võitluseks. Relvadeta võitluses on võitleja relvaks tema enda keha. Võitlusviisi tuntakse nimega Ju-Jutsu. Igat tehnikat ja võitlusviisi nimetatakse selle järgi, millise relva põhimõtteid või valdamisi need käsitlevad. Näiteks tähendab Ken-Jutsu mõõgaga sooritaud tehnikat. Nimetus Bu-Jutsu tuleb sõnast "Bu", mis tähistab sõjaklassi ja sõnast "Jutsu", mis tähendab tehnikat. Bu-Jutsu tähendab siis võitluskunsti, mida harjutasid võitlejad ja elukutselised sõdurid - bushi. 
 
Bu-Jutsu tähendab kõikide võitlusviiside praktilist, tehnilist ja strateegilist elluviimist, kui Bu-Jutsule lisatakse etikett - eetiline külg, Jutsu tehnikast tuleb tee - "Do".
 
Ajalugu Eestis

Raamat: "Nägematu relv" enda kaitseks, Tallinn 1928.a.
 
Ju-Jutsu õpetus oli kohustuslik ja kavas juba 1920ndatel aastatel USA, Briti, Prantsuse ja Eesti politseis (Eestis kuni 1940). Tallinna kriminaalpolitsei juures toimus juba 1923.a. esimene enesekaitse kursus (Ju-Jitsu). Kursuse lõpetas 13 politseinikku esimese juhendaja Ernst Idla käe all, kes oli kehalise kasvatuse instruktor.
 
Raamat jagunes viieks peatükiks:

  • transport
  • kaitse poomise vastu
  • kinni haaratud asjadest vabastamisvõtted
  • tõstevõtted
  • kaitsed ümberhaaramise vastu

 

  • Lisaks kukkumised, käeserva löögid, kaitse tulirelva vastu