Prindi
PDF

Ju-Jutsu Combat võistlusreeglid

 • 1. Üldine 

  Võistlussüsteemis COMBAT hinnatakse käe- jala- ja põlvelööke, heiteid, pühkimisi, lukke ja kägistusi. Matši kestus on 2 X 2 minutit (puhast aega). 

 • 2. Võistlusala

  Võistlusala peab olema vähemalt 8 X 8 m, lisaks veel 1 m laiune julgestusala. Kogu ala peab olema kaetud judo/ ju-jutsu matiga. 

  Võistluste korraldaja

  Võistluste korraldaja organiseerib järgmise varustuse: 
  kaks lippu 
  taimer 
  vile 
  protokoll 
  1 sinine ja 1 punane skooritabel 
  1 riidest kott 
  1 kohtuniku sviiter (pooleldi sinine, pooleldi punane) 
  1 punane ja 1 kollane kohtunikukaart 
  meditsiiniline personal ja esmaabi kott 
  Lisavarustus 

 • 3. Võistleja isiklik varustus 
  kõvast materjalist gi 
  gi varrukad peavad ulatuma vähemalt poole küünarvarreni 
  gi pükste sääred peavad ulatuma vähemalt poolde säärde 
  hambakaitsed 
  käekaitsed 
  säärekaitsed 
  jalakaitsed 
  Võistleja kohustub 
  Tulema võistlustele lõigatud küüntega 
  Jälgima kohtuniku märguandeid ja kuuletuma neile vastuvaidlemata 
  Jätma tehnika kohe pooleli, kui vastane patsutab kaks korda ja kohtuniku hüüab “yame” 
  Esitama punktide saamiseks puhtaid tehnikaid 
  Austama vastaseid, kohtunikku ja kehtivaid reegleid 

 • 4. Võistleja võib

  (vaata “punkteandvad tehnikad”) 

  4.a. Ringikohtunik peab 
  Olema valitud enne võistlust (enne turniiri peab olema valitud 4 kohtunikku) 
  Omama kehtivat COMBAT-kohtuniku litsentsi 
  Ilmuma matšile lõigatud küüntega 
  Kontrollima, et võistleja kaitsevarustus oleks vastavuses punktiga 3 
  Kasutama terminoloogiat ja märguandeid vastavalt punktidele 5a ja 5b 
  Ei tohi olla kummagi võistlejaga ühest klubist (sama ei pea kehtima klubi meistrivõistluste korral).

  4.b. Ringikohtuniku kohustused matši vältel: 
  Ringikohtunik peab jälgima, et võistlejad kasutaksid ainult semi-kontakti 
  Kui üks võistleja matilt lahkub, peab ta matši peatama ja võistlejad tagasi ringi kutsuma. Kui tegemist on välja-astumisega (püsti või pikali), annab ringikohtunik vastavalt olukorrale karistuspunkte 
  Kõik võistlustegevus, mis toibub Ne waza olukorras, kuulub ringikohtuniku kompetentsi 
  Kui maasvõitlus tulemust ei anna, segab ringikohtunik vahele. Matš jätkub siis püstiasendist 
  Ringikohtuniku kohustuste hulka kuulub ka karistuspunktide andmine eksimuste eest, nagu välja astumine ja keelatud tehnikat kasutamine 

  4.c. Abikohtunikud peavad: 
  omama kehtivat COMBAT-kohtuniku litsentsi 
  kasutama ühte värvi lippu (sinist või punast) sama värvi võistlejale punktide andmiseks 
  vahetama poolajal lippe

  4.d. Abikohtunike kohustused matši vältel: 
  Kõik võistlustegevus, mis toimub seistes, kuulub abikohtunike kompetentsi (v.a. karistuspunktide andmine, mille üle otsustab ringikohtunik) 
  Nad peavad asetsema nii, et nad ei segaks käimasolevat matši 

 • 5.a. Kohtuniku terminoloogia 

  Otogai ni rei – kummardage üksteisele 

  5.b. Kohtuniku märguanded: 

  Yoi – Käed on sirged, peopesad võistlejate poole 

  Hajime – Käed on sirged, peopesad vastakuti, samal ajal liiguvad käed mati poole 

  Yame – käsi on sirgelt pea kohal, võib olla ka kehaline kontakt võistlejatega (õlapatsutus) 

  Võitja – sirge käsi on suunatud diagonaalselt üle võitja pea

 • 6. Sekretariaat: 
  Moodustub kahest punktilugejast ja ühest ajamõõtjast
  Teostab võistlejate kaalumise 
  Vastutab punktide lugemise eest, nende äratoomise eest punktitabelis ning samuti ajamõõtmise eest. Kui ühel võistlejatest on 12-punktiline edumaa, segab sekretariaat vahele, visates ringi riidest koti ja andes vilega märku. 

 • 8. Ajamõõtja kohustub: 
  Arvet pidama kohtuniku otsuse üle, mis puutub hoiatustesse, võitjatesse ja võidutüüpidesse (punktivõit, lukk, jne). 
  Jätma aja seisma, kui kohtunik on andnud märku või käsu “yame”. 
  Andma teada, kui võistelda on jäänud pool minutit 
  Andma ringikohtunikele tead aja lõppemisest, visates ringi riidest koti ja andes vilega märku 
  Kandma võistlustulemused võistlusprotokolli 

 • 9. Punktid 

  (vaata “Punktiväärilised tehnikad”)

 • 10. Matši tulemuse määrab: 

  Võit punktidega matši lõpus 
  Tehniline üleolek (12 punktiline edu) 
  Lukk, kui allajääja patsutab kaks korda või hüüab “yame” (millele järgneb kohtuniku käsklus “yame”) 
  Diskvalifikatsioon (vt. Keelatud tehnikad) 
  Kui matši lõppedes on viik, otsustatakse tulemus “äkksurmaga” (võistlus 3 punktini) 
  Vigastuste tekkimise ohu korral katkestab kohtunik matši samamoodi nagu luku korralgi 

  Matši kulg: 
  Matši algul seisavad võistlejad üksteise vastas, kummardavad siis ringikohtunikule ja seejärel üksteisele 
  Ringikohtunik annab käskluse “Yoi” (“valmis olla!”) 
  Ringikohtunik alustab matši käsklusega “Hajime” ja annab vastava signaali 
  Ringikohtunik katkestab vajaduse korral vajaduse korral matši, s.t. väljaastumise, keelatud tehnika või vigastuse tekkimise ohu korral. Ta teeb seda andes käskluse “yame” koos vastava signaaliga 
  Keelatud tehnika korral võib ringikohtunik teha maksimaalselt 1-minutilise vaheaja 
  Ringikohtunik jätkab matši andes käskluse “Hajime” koos vastava signaaliga 
  Matši aeg on 2 X 2 minutit 1-minutlise vaheajaga, mille kestel vahetavad abikohtunikud omavahel lipud. 
  Pärast vaheaega kummardavad võistlejad üksteisele 
  Kui matši lõpuni on jäänud pool minutit, annab sekretariaat sellest teada 
  Matši lõppedes kõlab vile ja sekretariaadi poolt visatakse ringi riidest kott 
  Kui teise poolaja lõpus on vastane seotud, loeb kohtunik lõpuni ja alles seejärel katkestab matši 
  Seejärel katkestab ringikohtunik matši (matši katkestab alati ringikohtunik) 
  Võistlejad lähevad oma algkohtadele, kummardavad üksteisele ja seejärel kohtunikule 
  Ringikohtunik peab sekretariaadiga nõu ning kuulutab seejärel välja võitja

_combat-ju-jutsu-reeglid-goshin-hokutoryu-punkteandvd
_combat-ju-jutsu-reeglid-goshin-hokutoryu-keelatud